Wortal Pedagogiki Filozoficznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

O wortalu PF

Email Drukuj PDF

 

WORTAL TOWARZYSTWA PEDAGOGIKI FILOZOFICZNEJ     Wortal Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej jest naukową platformą środowiskową, na której są prezentowane działania Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego – stowarzyszenia oficjalnie zarejestrowanego 20 września 2007 roku - oraz osób zainteresowanych współpracą w tej dziedzinie. Członkami Towarzystwa są uczeni z Polski oraz z zagranicy.

Wraz z powołaniem do życia TPF zostały podjęte inicjatywy związane m. in. z uruchomieniem środowiskowego czasopisma naukowego, któremu nadano nazwę „Pedagogika Filozoficzna on-line" (wychodzi jako rocznik od 2006 r.); podjęto organizację cyklicznych spotkań naukowych w ramach Symposia Paedagogica; organizowane są konferencje naukowe (m. in. cykliczna Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej), których efekty są prezentowane na łamach wysoko cenionej serii wydawniczej Pedagogika Filozoficzna. Wortal zawiera również dział nazwany Repozytorium, w którym umieszczone zostały archiwalne teksty znanych i mniej znanych autorów zajmujących się filozofią wychowania.

Warto pamiętać, że TPF pełni również funkcję mecenasa projektów i publikacji realizowanych poza samym Towarzystwem, ale z udziałem jego członków. Przykładem jest tu seria wydawnicza Filozofia i Pedagogika redagowana w całości przez prof. Andrzeja Murzyna, czy publikacja pokonferencyjna pod redakcją Blanki Kudláčovej i Sławomira Sztobryna, Kontexty filosofie výchovy v historickej a súčasnej perspektive Trnava 2011.

Ustanowiliśmy również Medal TPF przyznawany przez Kapitułę Medalu za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne na rzecz pedagogiki filozoficznej i filozofii wychowania.

Od 1.01.2012 r. TPF jako osoba prawna jest członkiem Centrlal European Philosophy of Education Society (CEUPES), z siedzibą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Prezes TPF jest II wiceprezydentem tego towarzystwa, a członkiem prezydium CEUPES jest sekretarz TPF dr Marcin Wasilewski. Nasz udział w tym ogólnoeuropejskim stowarzyszeniu dobrze świadczy o dynamice działań i osiągnięć naszego towarzystwa.Dlaczego Pedagogika Filozoficzna?

Na terenie współczesnych nauk humanistycznych występuje kilka pojęć, słabo od siebie odróżnianych, dotyczących pedagogiki filozoficznej. Mamy tu na myśli takie pojęcia, jak filozofia wychowania, filozofia edukacji czy właśnie pedagogika filozoficzna. Nazwę wortalu przyjęliśmy z kilku powodów: a) badając historyczna i współczesną pedagogikę mamy absolutną pewność, że jest ona nierozerwalnie powiązana z nurtami filozoficznymi i im głębiej sięgniemy w przeszłość, tym ten związek jest silniejszy, aż do momentu, w którym nie można odróżnić pedagogiki od jej źródła.

Współcześnie - uznając niezbywalność refleksji filozoficznej w tworzeniu teorii, a pośrednio praktyki pedagogicznej - chcemy odwołać się do dyskursu filozoficznego na gruncie nowoczesnej i jednocześnie pluralistycznej nauki o wychowaniu. Zgadzamy się bowiem z Bogdanem Nawroczyńskim, który twierdził, że wychowanie jest nie tylko i nie wyłącznie procesem psychicznym, ale jest także procesem historyczno-kulturowym, dającym się ogarnąć przede wszystkim dzięki refleksji historycznej i filozoficznej. Refleksja filozoficzna w pedagogice jest uzasadniona historycznie, teoretycznie i metodologicznie.

Historycznie dlatego, że pedagogika rozwijając się przez stulecia w łonie matki-filozofii, przejęła dużą część jej dziedzictwa.

Uzasadnienie pedagogiki filozoficznej w obszarze teoretycznym wynika z tego, że wszystkie ważne, kardynalne problemy pedagogiki wychodzą z określonych przesłanek antropologicznych, aksjologicznych, epistemologicznych. Pojęcia pedagogiki - szczególnie teoretycznej - są wyraźnie powiązane z filozofią języka.

Każdy system pedagogiczny, doktryna, teoria, stanowisko są uzależnione od zbioru przyjętych aksjomatów metodologicznych, od określonej koncepcji heurezy, a te znajdują swoje uzasadnienie w logice i metodologii nauk. Tak więc narzędzia filozoficzne - język, metodologia, szczególny obszar badań - służą ciągłemu wydobywaniu się nauk o edukacji ze skorupy stereotypów i dogmatów.

Zapraszamy więc do zapoznania się z całą zawartością wortalu oraz do czynnego udziału w jego tworzeniu.

 

Redaktor WPF, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn

Drugi redaktor WPF, dr Marcin WasilewskiPoprawiony: sobota, 11 października 2014 16:58
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości