Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/06

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna On-line nr 1/06

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Wprowadzenie

Spis treści

Sławomir Sztobryn  Historia filozofii wychowania w twórczości M. M. Rubinsteina (1878-1953)

Anna Walczak  W sprawie filozofii wychowania

Magdalena Karkowska  Ewolucja koncepcji autorytetu w wybranych filozofiach wychowania

Aleksandra Mordzińska  Zagadnienia epistemologiczne na gruncie pedagogiki filozoficznej – scjentyzm a postmodernizm

Aleksandra Mordzińska  Nowe Drogi – pedagogiczne credo Aleksandra Świętochowskiego

Dariusz Stępkowski  Prakseologiczna koncepcja pedagogiki ogólnej Ditricha Bennera

Olga Czerniawska  Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze?

Karolina Reinhard  Dobór pedagogiczny – dawne i współczesne rozumienie zagadnienia

Małgorzata Olszak  Wpływ stereotypów na relacje społeczne

Maria Boużyk  Metafizyka człowieka – wsparcie dla współczesnej pedagogiki

Anna Lendzion  Koncepcja osoby w charakterologii Józefa Pastuszki

Ewa Łatacz  „Doświadczenie człowieka” według Karola Wojtyły źródłem inspiracji dla wychowania

Ireneusz Świtała  Personalizm pedagogiczny w ujęciu Luigi Stefaniniego

Wojciech Mikołajewicz  Buddyjskie pojęcie oświecenia jako możliwa kategoria teleologii pedagogicznej

Justyna Bartska  Recenzja, Janusz Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006