Kultura i Wychowanie

Szanowni Państwo,

Informuję, że międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe „Kultura i Wychowanie” (pedagogika.pl) będzie odtąd wydawane w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Periodyk powołaliśmy do życia w 2010 roku w WSP w Łodzi. Pierwszym Redaktorem Naczelnym był Profesor Sławomir Sztobryn, który nieustająco naukowo wspiera czasopismo. Wzajemną współpracę kontynuujemy przede wszystkim w ramach Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, stąd w tym miejscu zwracam się do Państwa, Członków TPF, wyrażając swoją nadzieję na współpracę w tworzeniu przywoływanego pisma naukowego. Wszelkie szczegóły dotyczące funkcjonowania „Kultury i Wychowania” zawarte są w załączonym dokumencie.

Kłaniam się:

dr Krzysztof Kamiński, redaktor naczelny KiW


Pismo Redaktora Naczelnego KiW można pobrać  TUTAJ