II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Uprzejmie informujemy, iż 29 listopada 2017 roku o godzinie 12.30 odbędzie się w Łodzi II Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. Współorganizatorem naszego spotkania jest Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Sympozjum odbędzie się w Pałacu Biedermanna (https://palac.uni.lodz.pl/), który znajduje się przy ul. Franciszkańskiej 1/3 (wejście od ul. Północnej). Pierwsza część sympozjum będzie miała charakter wykładowo-dyskusyjny. Wysłuchamy w jej trakcie referatu dra Marcina Wasilewskiego Pitagoras czy Protagoras? Rzecz o genezie pedagogiki greckiej oraz wystąpienia dra Andrzej Kompy Konstantynopol jako centrum akademickiej edukacji filozoficznej w późnym antyku. Druga część spotkania będzie poświęcona sprawom organizacyjnym, między innymi wyborowi przewodniczącego SSiB oraz przygotowaniom do wspólnego wystąpienia Sekcji podczas XI Zjazdu Filozoficznego w Lublinie. Zapraszamy wszystkich miłośników starożytności i kultury bizantyjskiej. Wstęp wolny.

Prof. nadzw. dr hab. Rafał M. Leszczyński