„NAUKOWCY DAWNIEJ I DZIŚ – OSOBOWOŚĆ, ROLA, PROFESJONALIZM”

Zapraszamy do udziału w krajowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

„Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

pod patronatem honorowym

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka

Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Katarzyny Krasoń

oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego Termin: 20 kwietnia 2018 roku
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ, ul. Michała Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Poniżej pliki do pobrania dla zainteresowanych udziałem w konferencji:

  1. Komunikat Konferencyjny
  2. Karta zgłoszenia udziału w konferencji
  3. Zalecenia edycyjne dla autorów tekstów
  4. Baza hotelowa dla uczestników