Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/07

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna On-line nr 1/07

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Spis treści

Mirosław S. Szymański  16 miesięcy w polskiej polityce oświatowej(od 8 maja 2006 do 16 sierpnia 2007 roku)

Mariusz Dembiński  W poszukiwaniu „czystości” przedmiotu, jakim powinna być pedagogika

Maria Robaszkiewicz  Nauczanie myślenia. Hannah Arendt o filozofii edukacji

Agnieszka Oklińska  Aksjologiczny wymiar kształtowania osobowości

Lidia Zdanowska  Stoicki mędrzec

Ewa Łatacz  Fenomenologia i tomizm w doświadczeniu człowieka – refleksje pedagoga w oparciu o poglądy K. Wojtyły

Agnieszka Oklińska  Religia, jako zjawisko indukujące agresywne zachowania człowieka

Anna Walczak  Koncepcja tożsamości narracyjnej w perspektywie spotkania z innością – ku etyce bycia pedagogiem

Monika Marcinkowska  Filozoficzne aspekty bajek Jana Henryka Pestalozziego

Jan Henryk Pestalozzi, Tłumaczenie i przekład: Monika Marcinkowska  Bajki

Marcin Wasilewski Recenzja: Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga. Wstęp: S. Sztobryn, opracowanie: S. Sztobryn, M. Świtka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, ss. 502