Międzyśrodowiskowa Konferencja Naukowa

Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej
Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka

zapraszają

do udziału w międzyśrodowiskowej konferencji naukowej
Nałęczów, 26-28 marca 2018 rok, Aleja Lipowa 16, „Ewelina”

NIEZBĘDNOŚĆ FILOZOFII

Wyrugowanie filozofii jako przedmiotu obowiązkowego z programów studiów na rozmaitych wydziałach wyższych uczelni powinno stać się przedmiotem krytycznej dyskusji przedstawicieli różnorodnych dziedzin. Kształcenie specjalistów o wąskich horyzontach myślowych jest zagrożeniem, by wymienić jako przykład przyszłych lekarzy, sędziów, czy nauczycieli. Również zwracanie się do socjologów i politologów – a nie filozofów polityki – z prośbą o ocenę zdarzeń politycznych wskazuje na degradację roli filozofów w życiu publicznym. Ta sytuacja skłania do zorganizowania konferencji na temat znaczenia filozofii w istnieniu człowieka. Celem obrad będzie wykazanie bezwzględnej potrzeby filozofii w nauczaniu, by kształtować wszechstronnie człowieka i jego światopogląd.

Opłata konferencyjna 250 zł. obejmuje dwa noclegi – począwszy od nocy z poniedziałku na wtorek – oraz wyżywienie w czasie konferencji. Opłatę należy wnieść na konto 18 1020 32190000 9102 0076 9174 do 10-go marca. Tytuł referatu należy zgłosić do końca lutego wraz z krótką informacją o sobie do zamieszczenia w programie na adres: mariaszyszkowska@wp.pl Przewiduje się wyłącznie tradycyjną formę wygłaszania referatów; wystąpienie do 25 minut. Prosimy o nie korzystanie w czasie konferencji ze sprzętu elektronicznego. Zapraszamy także osoby, które nie będą wygłaszać referatu. Otwarcie obrad w poniedziałek o 15tej – zakończenie w środę po południu.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

 


 

1 Komentarz

  1. To bardzo cenna inicjatywa. Będzie tam Pani Profesor Maria Szyszkowska. Proszę o przekazanie Jej szczerych słów mojego uznania dla Niej. Jestem człowiekiem uwikłanym w ideały, które Pani Profesor, w tej trudnej rzeczywistości XXI wieku, zaszczepia ludzkości jako drogowskazy. Pozdrawiam wszystkich uczestników Konferencji i życzę owocnych wrażeń.
    Edmund Kaleciński – Oleśnica (Dolny Śląsk).
    PS.
    Proszę o informację, czy będą opublikowane materiały z konferencji o gdzie.

Komentowanie jest wyłączone.