III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego
i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana

zapraszają na

III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów
Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej
im. B. F. Trentowskiego

Termin sympozjum: 15. 06. 2018
Godzina rozpoczęcia: 11:30
Miejsce: Łódź, Pałac Biedermanna (www.palac.uni.lodz.pl), ul. Franciszkańska 1/3 (wejście od ul. Północnej).

Cel III Sympozjum SSiB

W odróżnieniu od poprzednich spotkań Sekcji Starożytników i Bizantynologów TPF, które miały charakter organizacyjno-naukowy, III Sympozjum SSiB poświęcone zostanie przede wszystkim kwestiom naukowym. Organizatorzy proszą uprzejmie uczestników spotkania, aby zaprezentowali w jego trakcie swoje badania nad antyczną i bizantyjską filozofią/historią wychowania, zarówno w postaci referatów, jak i komunikatów z badań, czy też prezentacji wydanych przez siebie książek. Dzięki temu będzie można zapoznać się bliżej z zainteresowaniami naukowymi członków SSiB, a także gości, którzy zechcą przyjechać na nasz zjazd. Sympozjum przyjmie więc de facto formę typową dla konferencji. Referaty i prezentacje książek trwać będą do 30 minut, natomiast komunikaty z badań do 15 minut. Rzecz jasna, przewidywane są także dyskusje. Tematyka wystąpień może posiadać charakter interdyscyplinarny, a zatem sytuować się na pograniczu filozofii wychowania, historii
wychowania/szkolnictwa, historii antycznej i bizantyjskiej, patrologii, teologii historycznej. Mile widziane będą również referaty dotyczące recepcji antycznej i bizantyjskiej myśli wychowawczej w epokach późniejszych.

Terminy i sprawy organizacyjne

Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń i tematów wystąpień do 3 czerwca 2018 r. na adres rafalmarcin5@wp.pl. Również do tego dnia będę oczekiwał na potwierdzenie biernego uczestnictwa w konferencji. Ostateczny program III Sympozjum SSiB zostanie rozesłany do Państwa 4 czerwca. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o wysyłanie maili na podany powyżej adres internetowy.

Uprzejmie informuję, że sympozjum jest bezpłatne, natomiast TPF potwierdzi delegacje uczestników. Koszty ewentualnego noclegu i posiłków (obiadu) uczestnicy ponoszą indywidualnie. Zapewniamy poczęstunek (napoje i ciastka) podczas przerw w obradach. Po konferencji zapraszamy na obiad w Restauracji „Galicja” (www.galicjamanufaktura.pl) w pobliskiej Manufakturze.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie w Łodzi

Przewodniczący Sekcji Starożytników i Bizantynologów
Prof. nadzw. dr hab. Rafał Marcin Leszczyński