Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/10

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/10

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Spis treści

Wiesław Andrukowicz Fenomen i istota tworczości filozoficznej Bronisława F. Trentowskiego

Jarosław Gara Filozoficzność myślenia pedagogicznego i ejdetyczna filozofia wychowania

Krzysztof Maliszewski Filozofia wychowania przeciw zarozumialcom i hultajom Uwagi zadłużone u Maurice’a Marleau-Ponty’ego

Małgorzata Miksza Psychologia losu Leopolda Szondiego (1893 – 1986) i jej psychologiczne odniesienia

Mikołaj Krasnodębski Epikura filozofia wychowania. Wprowadzenie do tematu

Marcin Wasilewski Platon w doksografii pedagogicznej: od Tennemanna do Jaegera

Krzysztof Ratajczak Dzieje średniowiecznego szkolnictwa w naukowych czasopismach polskich XIX i początków XX wieku (do 1918 r.) oraz ich dostępność w zbiorach bibliotek cyfrowych

Blanka Kudláčowá Renesans dziejów myśli pedagogicznej na Słowacji i związane z tym problemy

Julia Krawczenko Kierunki rozwoju ukraińskiej filozofii edukacji

Katarzyna Grzesiak Prawda warunkiem molalnego rozwoju wychowanka

Marcin Wasilewski Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej

Blanka Kudláčowá Recenzja: Andrej Rajsky: Nihilistyczny kontekst wychowania młodego człowieka. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2009, ss. 207