DOBRA EDUKACJI I ICH PEDAGOGICZNA EKSPLORACJA

INSTYTUT PEDAGOGIKI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

DOBRA EDUKACJI I ICH PEDAGOGICZNA EKSPLORACJA

EDUCATIONAL GOODS AND THEIR PEDAGOGICAL EXPLORATION

 

organizowana w ramach obchodów 50-lecia

Instytutu Pedagogiki UJ

 

KRAKÓW 3-4 GRUDNIA 2018

 

PATRONAT NAUKOWY:

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskeigo

PATRONAT HONOROWY:

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Uniwersytet Łódzki
prof. zw. dr hab. Lech Witkowski Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Marek Konopczyński Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Barbara Kromolicka Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowki Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Marian Nowak Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Dietrich Benner Humboldt-Univeirsität zu Berlin
prof. Olena Budnyk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina
dr hab. Hana Červinková prof. DSW Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
prof. Stephen Hicks Rockford University, USA
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
prof. Blanka Kudlačova University in Trnava, Słowacja
prof. Nadežda Pelcová Univerzita Karlova v Praze, Czechy
prof. Dieter Schulz Universität Leibzig
dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr hab. Krystyna Ablewicz
dr hab. Bogusław Bieszczad
dr hab. Ewa Bobrowska
dr hab. Anna Gaweł
dr hab. Małgorzata Michel
dr hab. Dorota Pauluk
dr hab. Anna Sajdak-Burska
dr hab. Katarzyna Wrońska – Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Małgorzata Michel – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr Michał Bobrowski
dr Renata Doniec
dr Tomasz Leś
dr Katarzyna Smoter

SEKRETARZE KONFERENCJI

dr Sylwia Opozda-Suder
mgr Agnieszka Tajak-Bobek

KOMUNIKAT nr 2

Announcement No.2 / Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rejestracji na Międzynarodową Konferencję Naukową

pod tytułem

Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja,

która odbędzie się w dniach

3-4 grudnia 2018 roku

w Krakowie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Edukacja to ważna społecznie praktyka, mająca swoje dzieje a zarazem jak najbardziej aktualna, obchodząca i dotykająca nie tylko każdą jednostkę, ale także każdą społeczność i władzę publiczną. Niezależnie od swojego praktycznego wymiaru edukacja jest też ideą obecną w refleksji nauczycieli i wychowawców, pisarzy, filozofów, publicystów, polityków, nabierającą sensów i znaczenia w różnych kontekstach przestrzennych i czasowych. Wreszcie, jest też przedmiotem badań naukowych, empirycznych i teoretycznych. Pedagogika ma ten przywilej i tym się wyróżnia spośród innych nauk, że może całą tę społecznie doniosłą przestrzeń ogarniać i nią zarządzać jako własną domeną. Tego się też od niej oczekuje – bycia ekspertem w dziedzinie edukacji, przez współczesne społeczeństwa traktowanej jako dobro publiczne i dobro jednostek. Jak się w tej roli odnajduje? Jak rozumie edukację i jak ją eksploruje? Na ile jest gotowa odpowiadać za ten sektor życia publicznego, społecznego i prywatnego?

W potocznym sensie edukacja kojarzy się ze szkołą oraz szkolnym nauczaniem i uczeniem się. Bywa poletkiem upolitycznianym, poddawanym ideologizacji, technokratyzacji i instrumentalizacji. Używa się jej do realizacji, czyli wdrażania (aplikowania), różnorakich celów, stanowionych przez różne podmioty (zbiorowe i indywidualne, publiczne i prywatne). Czy i kiedy takie wdrożeniowe podejście do edukacji jest uzasadnione i jak się do tego odnosi pedagogika? Na ile sama podtrzymuje to aplikacyjne rozumienie edukacji, a na ile poza nie wykracza?

Proponowany temat konferencji zaprasza do rozważenia pedagogicznego sensu i znaczenia edukacji rozumianej szeroko jako wychowanie i kształcenie (w koniunkcji), bądź w ujęciu wąskim jako kształcenie (wychowujące). Zakłada się, że takie ujęcie edukacji, w którym wychowanie przegląda się w kształceniu i na odwrót, pozwala wydatniej uchwycić relacyjność obu procesów i ich wzajemne powiązania – tak ważne dla pedagogiki i jej tożsamości. Z tej perspektywy łatwiej też zadać pytania o dobra edukacji – jej wyróżniki. Co mianowicie odróżnia ją od innych praktyk społecznych i w czym jest nie do zastąpienia? Czym dysponuje – jakimi zasobami? Za co ją cenimy? W co wyposaża i co umożliwia? Czego od niej oczekujemy? W czym jest pomocna? Są to pytania o dobra edukacji nieosiągalne poza praktyką wychowania i kształcenia.

Jak pedagogika jako dyscyplina akademicka tymi dobrami zarządza, jak je eksploruje? Jak uzasadnia sens poszczególnych dóbr edukacji, w oparciu o jakie badania i argumentację? Które z nich uznaje za cele same w sobie (autoteliczne), a które za środki służące osiąganiu innych celów (instrumentalne)? Jak eksploruje, czyli opisuje, wyjaśnia, uzasadnia i identyfikuje jako wartościowe poszczególne dobra edukacji, np. człowieczeństwo, rozwój, moralny charakter i osobowość, samodzielność, zdrowie, przygotowanie do zawodu, wiedzę i wykształcenie, mądrość, ogładę, uspołecznienie, przedsiębiorczość, obywatelskość …? Jak te dobra rozumie nakładając na nie zdwojoną perspektywę: wychowania i kształcenia? Jak je bada w różnych swoich subdyscyplinach i w oparciu o jakie strategie badawcze? Na ile przy tym przegląda się i czerpie z idei i praktyk kształtujących się przez wieki naszej cywilizacji, w tym z dorobku polskiej myśli i praktyk edukacyjnych?

Proponowane obszary tematyczne:

  • człowieczeństwo, moralny charakter i osobowość, samodzielność, zdrowie, rozwój, przygotowanie do zawodu, wiedza i wykształcenie, mądrość, ogłada, uspołecznienie, przedsiębiorczość, obywatelskość… – przegląd dóbr edukacji i sposoby ich uzasadniania;
  • eksploracja empiryczna, teoretyczna i filozoficzna poszczególnych dóbr edukacji – badania edukacji;
  • pseudos w edukacji (braki, redukcje i fałsz w edukacji);
  • edukacja a indoktrynacja;
  • podmioty sceny edukacyjnej w sferze prywatnej, społecznej i publicznej.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań w obszarze edukacji, prowadzonych w Polsce i za granicą, integracja środowiska pedagogów akademickich jako badaczy i ekspertów w dziedzinie edukacji, pogłębianie identyfikacji edukacji jako przedmiotu badań pedagogiki jako nauki oraz odsłanianie nowych obszarów badawczych związanych z problematyką dóbr edukacji.

Przyjęta formuła konferencji obejmuje wystąpienia w sesjach plenarnych, tematycznych oraz plakatowych. Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.

SPOSÓB REJESTRACJI

Załącznikiem do komunikatu jest Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. Wypełniony formularz należy przesłać na adres konferencji: dobraedukacji@uj.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.06.2018.

Submission FormKarta zgłoszenia wersja edytowalna

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi:

  • udział czynny – 560 zł; cena obejmuje udział w konferencji, udział w uroczystej kolacji, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, publikację tekstu w recenzowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego (po otrzymaniu pozytywnej recenzji), materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji.
  • udział bierny – 440 zł; cena obejmuje udział w konferencji, udział w uroczystej kolacji, catering podczas przerw kawowych oraz obiadowych, materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów oraz dojazdu.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 30.09.2018 na podany poniżej numer konta bankowego. W przypadku niedotrzymania terminu, rejestracja na konferencję zostanie automatycznie anulowana.

Numer konta bankowego:

Bank Pekao SA   83 1240 4722 1111 0000 4857 9179

W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko; Dobra edukacji; 2001501.

WAŻNE DATY

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.06.2018

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30.09.2018

Termin konferencji: 3-4.12.2018

Termin nadsyłania artykułów: 15.01.2019

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. Podejmiemy wszelkich starań by udzielić Państwu dodatkowych informacji.

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail dobraedukacji@uj.edu.pl lub telefonicznie pod nr + 48 12 622 39 39.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową wydarzenia, na której to znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konferencji: www.dobraedukacji.confer.uj.edu.pl

Dodatkowe informacje o kwestiach organizacyjnych i technicznych wydarzenia zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Katarzyna Wrońska – Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UJ;
Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji


50 LAT | INSTYTUTU PEDAGOGIKI | UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | 1968-2018
ipedagog@uj.edu.pl | ul. Batorego 12 | 31-135 Kraków | tel. +48 12 643 15 48 | fax. +48 12 634 04 19