III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów – Program

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego
i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana

zapraszają na

III Sympozjum Sekcji Starożytników i Bizantynologów
Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej
im. B. F. Trentowskiego

Termin sympozjum: 15. 06. 2018
Godzina rozpoczęcia: 11:30
Miejsce: Łódź, Pałac Biedermanna (www.palac.uni.lodz.pl), ul. Franciszkańska 1/3 (wejście od ul. Północnej). Osoby wysiadające z pociągów na Dworcu Łódź-Fabryczna mogą dojechać do Pałacu tramwajami nr 1, 5 z przystanku Kilińskiego / mBank, a następnie wysiąść na przystanku Kilińskiego / Północna (https://palac.uni.lodz.pl/lokalizacja). Na zmotoryzowanych oczekuje parking, który znajduje się tuż przy Pałacu.

Czas trwania referatów do 30 minut, komunikatów do 15 minut.

PROGRAM

Sesja 1 (11.30-13.30)

Moderator: dr Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki)

1) Komunikat: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Główne tezy rozprawy habilitacyjnej Marcina Wasilewskiego „Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa” (godz. 11.30-11.45)

2) Wykład: Dr hab. Marcin Wasilewski (Uniwersytet Łódzki), Pojęcie edukacji w filozofii epikurejskiej (godz.11.45-12.15)

3) Komunikat: Ks. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Uciecha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Progresywna pedagogia w „Adversus haereses” św. Ireneusza z Lyonu (godz. 12.15-12.30)

4) Wykład: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Bralewski (Uniwersytet Łódzki), Mądrość, wiedza, wykształcenie w ujęciu Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena (godz. 12.30-13.00)

5) Wykład: Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Pitagorejskie i platońskie przesłanki ideowe w inicjalnej fazie rozwoju religijnej muzyki bizantyjskiej (godz. 13.00-13.30)

Dyskusja (13.30-13.50)

Przerwa kawowa (13.50-14.10)

Sesja 2 (14.10-15.40)

Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

6) Wykład: Prof. nadzw. dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dwa oblicza rzymskich pomników nagrobnych – życie doczesne a życie wieczne (okres cesarstwa, wybrane zagadnienia) (godz. 14.10-14.40)

7) Komunikat: Prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Krasnodębski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie), Główne tezy książki ‘Antropologia edukacji’ (godz. 14.40-14.55)

8) Wykład: Mgr Agnieszka Teresa Tys (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Aktualność Boecjuszowej definicji osoby – między filozofią a pedagogiką (godz. 14.55-15.25)

9) Komunikat: Prof. nadzw. dr hab. Rafał Marcin Leszczyński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Szkoła Orygenesa w Aleksandrii w kontekście jego poglądów teologiczno-filozoficznych (godz. 15.25-15.40)

Dyskusja (15.40-16.00)

Zamknięcie III Sympozjum SSiB godz. 16.00

Obiad

Po konferencji zapraszamy na obiad do Restauracji „Galicja” (http://www.galicjamanufaktura.pl/), która znajduje się w pobliskiej „Manufakturze” (http://www.manufaktura.com/). Płatność za obiad we własnym zakresie.

Komunikat do pobrania (pdf)