EPISTEME Konferencja Filozoficzna

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

EPISTEME

Lublin, 8-9 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 

Celem Konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii, a sama Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne sekcje tematyczne, takie jak: epistemologia, metafizyka i ontologia, etyka, aksjologia, filozofia medycyny, filozofia polityki, filozofia przyrody, filozofia religii, filozofia kultury, itp. Co więcej, Wydarzenie inspiruje do dalszych badań w zakresie filozofii, etyki czy metafizyki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 15 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.konferencja-episteme.pl/