NOWY TERMIN IX Zjazdu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy wszystkim Państwu bardzo podziękować za przesłane zgłoszenia i jednocześnie przekazać informację o zmianie terminu IX Zjazdu TPF pt. „Edukacja a państwo”. 

Ma to bezpośredni związek z ograniczeniami wywołanymi epidemią COVID-19, w tym niemożnością organizowania konferencji naukowych na niektórych uczelniach, w tym na UJ, w innej formie niż on-line, do końca września b.r.  W dniu 30.05. b.r. Zarząd TPF, kierując się dobrze pojętym interesem swoich członków i sympatyków, podjął decyzję o przełożeniu terminu zjazdu na rok przyszły, uznając, że organizacja wydarzenia zapewniająca uczestnikom bezpośredni kontakt, dyskusję i wymianę myśli jest wydatnie lepszym rozwiązaniem niż konferencja on-line.

Proponowany nowy termin zjazdu to:

24 – 26 września 2021 r.

Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo tę zmianę ze zrozumieniem.

W najbliższym czasie pojawią się na stronie konferencji informacje o zmianach, w tym o nowych terminach nadsyłania zgłoszeń (nie dotyczy to osób, które już swoje zgłoszenia przesłały) i wnoszenia opłat konferencyjnych. 

Katarzyna Wrońska
Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego IX Zjazdu TPF