Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Z przyjemnością informujemy członków Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, że pełniący funkcję wiceprezesa naszego towarzystwa

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Godoń

został wybrany

Dziekanem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

To wielka radość i zaszczyt dla naszej społeczności, bowiem ten wybór jest dowodem uznania dla Jego dorobku naukowego i organizacyjnego, którego częścią jest Jego wkład w rozwój pedagogiki filozoficznej.

Życzymy Panu Profesorowi sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji i żywimy nadzieję, że polskie środowiska filozofów edukacji będą miały znaczące wsparcie instytucjonalne.

Prezes TPF

Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn