Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Doktora Andrzeja Sztylki


cenionego humanisty i badacza filozofii wychowania, wieloletniego działacza, mecenasa i członka zarządu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, w uznaniu Jego zasług odznaczonego Medalem TPF, ucznia prof. Bogdana Suchodolskiego

Prezes i Zarząd TPF