Międzynarodowa Konferencja – IX Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

International Conference – The 9th Congress of the Philosophy of Education Society of Poland

24-26 September 2021

Edukacja a państwo

Education and the State

Podtytuł biodoksograficzny: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji

Bio-doxographical theme: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) as a philosopher of education


Program/Programme