Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/11-12

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/11-12

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Spis treści

Wstęp

Michał Głażewski  Wokół humanetologii wychowania: o bojaźni

Mikołaj Krasnodębski  Uprawa intelektu jako aporia i wyzwanie dla współczesnej filozofii wychowania

Sebastian Taboł  Filozofia wychowania w Polsce i Czechach

Andrzej Sztylka  Indywidualność i osobowość w koncepcji wychowania Bogdana Nawroczyńskiego – na podstawie rozprawy Swoboda i przymus w wychowaniu

Svitlana Ganaba  Zjawisko alienacji wiedzy jako problem filozofii dydaktyki

Tomasz Kopczyński  Możliwości wychowania w kontekście Schopenhauerowskiej filozofii człowieka

Katarzyna Wrońska  Johna Locke’a koncepcja wychowania – zapowiedź Oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej

Olga Jabłonko  Filozofia wychowania Jana Jakuba Rousseau (1712-1778)

Agata Marciniak   Rozwój ducha ludzkiego w ujęciu Sørena Kierkegaarda

Marcin Rojek In quest for the pedagogical understanding of the term „learning from life”. Implications for the teacher profession