„Filozofia Grigorija Skoworody i my Ukraińcy”

Міністерство освіти і науки УкраїниПольське Товариство педагогіки філософічної імені Броніслава Ф.Трентовського (TPF) Наукове польсько-українське товариство Україна-Польща, Національна академія педагогічних наук України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, Інститут вищої освіти НАПН України Інститут педагогіки НАПН України,Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України,Університет Григорія Сковороди в Переяславі,Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди,Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Międzynarodowa konferencja
naukowo-praktyczna

„Filozofia Grigorija Skoworody i my Ukraińcy”
(w 300. rocznicę urodzin G. S. Skoworody)

W dniach 30 listopada do 2 grudnia 2022 r. odbyła się w Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. G. S. Skoworody z udziałem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Filozofia Grigorija Skoworody i my Ukraińcy” z okazji 300. rocznicy urodzin wybitnego ukraińskiego filozofa, pedagoga, humanisty, poety i muzyka. W komitecie organizacyjnym znaleźli się m.in. prezes TPF – prof. Sławomir Sztobryn, prof. Maria Kultajewa, prof. Mikołaj Krasnodębski.

Celem tej konferencji jest aktywizacja społecznego i humanistycznego potencjału obecnego w filozofii Grigorija Skoworody w kontekście ukraińskim i światowym, poszerzenie dialogu między ukraińskimi i europejskimi filozofami i pedagogami.

W ramach konferencji odbyła się także wystawa artystycznych prac studentów Wydziału Sztuk Pięknych „Śladami Grigorija Skoworody – 300 lat” oraz wystawa zabytków muzealnych Charkowskiego Uniwersytetu im. Skoworody.

Koncepcja konferencji

Rocznica urodzin wybitnego Ukraińca została wpisana na listę dat rocznicowych UNESCO na rok 2022. Wszak Grigorij Skoworoda pozostawił swoim potomkom fenomenalne dziedzictwo duchowo-pedagogiczne, które nie traci swojego wyjątkowego znaczenia poznawczego, etyczno-wychowawczego, estetycznego nawet teraz, w najtrudniejszych czasach w dziejach naszego kraju. Wojska inwazyjne nie tylko niszczą nasze pokojowe miasta, strzelają do naszych ludzi, ale także próbują całkowicie zniszczyć dziedzictwo kulturowe narodu ukraińskiego, wymazać naszą tożsamość. Dowodem na to był atak rakietowy na Muzeum Narodowe Grigorija Skoworody we wsi Skoworodinówka i barbarzyńskie zniszczenie jednego z największych budynków edukacyjnych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imieniem Skoworody, uniwersytetu, na którym studenci opanowywali najspokojniejszy, a zarazem najbardziej odpowiedzialny zawód świata – zawód nauczyciela.

Ale nie jest i nie był daremny życiowy wpływ Grigorija Skoworody, który wędrując po ziemiach ukraińskich, zasiewał ziarno najwyższych wartości – wolności, mądrości, miłości. One wykiełkowały i dziś każdy Ukrainiec ma w sercu coś, czego żaden wróg nie jest w stanie pokonać – jesteśmy wolni duchem, jesteśmy silni w naszej grupie, jesteśmy silni w naszej miłości do Ukrainy. Dlatego odbudujemy nasze miasta i wspólnie ożywimy nasze sanktuaria. Czcząc pamięć wspaniałego Rodaka, nie zapominamy, że dziś wojna toczy się na wielu frontach. A to, co przypomina nam o własnej identyfikacji, przynależności do wysokich wartości, ideałów, kultury i rozwoju duchowego, jest zawsze aktualne.

Dziś stoimy na froncie edukacyjnym i naukowym, a naszym zadaniem jest przekazać każdemu Ukraińcowi skoworodiańską mądrość – żyć w prawdzie, nie tylko poznawać ideały dobra, piękna i prawdy, ale także podążać za nimi w teraźniejszości i przyszłości. Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. S. Skoworody kontynuuje przygotowywanie pedagogicznych kadr, w rękach których znajdują się klucze do zwycięstwa narodu ukraińskiego. Dziedzictwo naszego patrona duchowego daje nam wolę i siłę do walki o niezależność i wolność. Duch wybitnego filozofa, miłośnika wolności inspiruje i kieruje dzisiejszą Ukrainę ku upragnionemu zwycięstwu i wolności.