Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/13-14

Aby pobrać plik czasopisma kliknij okładkę lub link – Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1/13-14

Aby pobrać pojedynczy artykuł kliknij jego tytuł (poniżej).

Spis treści

Mikołaj Krasnodębski  Historia filozofii jako warsztat pracy filozofa wychowania

Barbara Kowalewska  Chartres: Impresje z podróży w przestrzeni fizycznej i meta…

Olga Jabłonko  Filozofia wychowania w ujęciu John Locke’a w dzisiejszych czasach

Wiesław Andrukowicz  Dobro różnojedni i zło prywacji w koncepcji Bronisława F. Trentowskiego

Svitlana Ganaba  Priorytety antropologiczne filozofii dydaktyki

Tomasz Kopczyński  Pathology in secondary and higher education – neglected areas

Agata Marciniak  Teoria implikacji konwersacyjnej w koncepcji Herberta Paula Grice’a

Paweł Walczak  Fenomenologia ojcostwa.
Kilka refleksji o rzeczach, o których się nawet filozofom nie śniło

Sławomir Sztobryn  Historyczny komponent filozofii wychowania. Znaczenie i konsekwencje

Mikołaj Krasnodębski  [rec.] Marcin Wasilewski, Protagoras z Abdery – sofista i wychowawca.
Studium z historii filozofii wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 269