Publikacja

W imieniu Zarządu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego mam przyjemność poinformować o przygotowywanej publikacji, która ukaże się w 150 rocznicę śmierci Bronisława Ferdynanda Trentowskiego.

Planowana publikacja zostanie wydana w 2019 roku staraniem Wydawnictwa Naukowego TPF „Chowanna” działającego przy Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej.

Z wyrazami szacunku prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn,
prezes TPF