Instrukcja do Formularza Bibliografii

Instrukcja pracy z formularzem

Aby umieścić publikację w wortalu należy wykonać trzy kroki:

Krok 1

Na stronie głównej wortalu należy kliknąć Formularz bibliografii w menu bocznym. W efekcie otworzy się czysty formularz, który należy wypełnić zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Formularz zapamiętuję dane osoby wpisującej, stąd każdy kolejny wpis jest znacznie szybszy.

Krok 2

Po wypełnieniu formularza należy wpisać odpowiedź na pytanie kontrolne oraz wcisnąć przycisk Wyślij. Wpis bibliograficzny zostanie zapisany w osobnej tabeli. Znajdziemy ją klikając w menu głównym EEPF, a następnie: Hasła EEPF.

Krok 3

Na stronie Hasła EEPF spośród wyświetlonych liter należy kliknąć literę rozpoczynającą nazwisko Autora tekstu. Następnie klikamy na znajdujący się tam link „Bibliografia autorów” i uzyskujemy dostęp do zapisanej pod tą literą bibliografii.

Raz do roku będziemy publikować na stronie wortalu zbiorczą bibliografię wszystkich Autorów wpisanych do formularza