Recepcja twórczości Bronisława F. Trentowskiego

  1. Horodyski – Bronisław Trentowski
  2. Adam Winiarz – Bronisława Ferdynanda Trentowskiego życie i dokonania*
  3. Antoni Marian Kurpiel – Autobiografia Bronisława Trętowskiego
  4. Chowanna (1922)
  5. Adam Zieleńczyk – filozofia uniwersalna Trentowskiego
  6. Henryk Rowid – Podstawy Pedagogiki Trentowskiego

*-Artykuł został pierwotnie opublikowany w rozprawie pod red. S. Sztobryna, Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna", Łódź 2019.