Skład Kapityły

Skład Kapituły

Medalu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

1) dr Marcin Wasilewski () – przewodniczący

2) dr Anna Szudra-Barszcz (KUL im. Jana Pawła II)

3) dr hab. Rafał Godoń (UW)

4) dr Andrzej Sztylka (Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej)