Lista członków

Członkowie Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Andrukowicz Wiesław Miksza Małgorzata
Banaszczyk Monika Mistrzak Małgorzata
Benner Dietrich Mordzińska Aleksandra
Borówka Beata Murzyn Andrzej
Boychenko Mykhailo Panchenko Lesya
Ciążela Andrzej Pobojewska Aldona
Gałkowski Stanisław Predborska Irina 
Ganaba Svitlana Przanowska  Małgorzata
Godoń Rafał Rajský Andrzej
Gomilko Olga Rebes Marcin
Gorbunova Lyudmila Rutkowski Jan
Gryżenia Kazimierz Sitarska Barbara
Horowski Jarosław Słaba Danuta
Jakimowska  Ewa Starzyńska-Kościuszko Ewa
Kamiński Krzysztof Stawoska-Jundziłł Bożena
Karaskiewicz Katarzyna Stepanenko Iryna
Kaźmierczak Paweł Stępkowski Dariusz 
Kojkoł Jerzy Sztobryn-Bochomulska  Justyna
Kopczyński Tomasz Sztobryn Sławomir
Kopiec Herbert Sztylka Andrzej
Krasnodębski Mikołaj Szudra-Barszcz Anna
Król Remigiusz Taboł Sebastian
Kudláčova Blanka Tys Agnieszka
Kultajewa Maria Walczak Anna
Kulyk Yevhen Wasilewski Marcin
Kurbatov Sergiy Węc Klaudia
Leszczyński Rafał  Włodarczyk Rafał
Lippitz Wilfried Wrońska Katarzyna
Łażewska Dorota Wróbel Alina
Łosiewa Natalia Zinchenko Viktor 
Matusewicz Tetiana Żywczok Alicja
Michałowska Danuta  

 

aktualizacja na dzień 1.09.2018 r.