Lista członków

Członkowie Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Andrukowicz Wiesław Mordzińska Aleksandra
Borówka Beata Murzyn Andrzej
Boychenko Mykhailo Nowak Zbigniew
Dworakowska Katarzyna Panchenko Lesya
Gałkowski Stanisław Pobojewska Aldona
Ganaba Svitlana Predborska Irina
Godoń Rafał Przanowska  Małgorzata
Gomilko Olga Rajský Andrzej
Gorbunova Lyudmila Rebes Marcin
Gryżenia Kazimierz Rutkowski Jan
Horowski Jarosław Sitarska Barbara
Jakimowska  Ewa Stawoska-Jundziłł Bożena
Kamiński Krzysztof Stepanenko Iryna
Karaskiewicz Katarzyna Stępkowski Dariusz
Kojkoł Jerzy Sztobryn-Bochomulska  Justyna
Kopiec Herbert Sztobryn Sławomir
Kostyło Joanna Szudra-Barszcz Anna
Kostyło Piotr Szyszkowska Maria
Krasnodębski Mikołaj Taboł Sebastian
Kudláčova Blanka Tys Agnieszka
Kultajewa Maria Wasilewski Marcin
Kulyk Yevhen Włodarczyk Rafał
Kurbatov Sergiy Wrońska Katarzyna
Leszczyński Rafał  Zinchenko Viktor
Leszczyński Seweryn Łukasz Żywczok Alicja
Lippitz Wilfried
Łażewska Dorota
Łosiewa Natalia
Marszałek Robert
Matusewicz Tetiana
Michalkiewicz-Gorol Agnieszka
Michałowska Danuta  

aktualizacja na dzień 11.10.2022 r.