Lista członków

Członkowie Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Akesiejuk Artur Michalkiewicz-Gorol Agnieszka
Andrukowicz Wiesław Michałowska Danuta
Andrzejuk Izabella Mordzińska Aleksandra
Borówka Beata Mróz Małorzata
Boychenko Mykhailo Murzyn Andrzej
Dubniak Zlatyslaw Nowak Zbigniew
Dworakowska Katarzyna Panchenko Lesya
Gałkowski Stanisław Penczek Mateusz
Ganaba Svitlana Pobojewska Aldona
Godoń Rafał Predborska Irina
Gomilko Olga Przanowska  Małgorzata
Gorbunova Lyudmila Rajský Andrzej
Gryżenia Kazimierz Rebes Marcin
Horowski Jarosław Rutkowski Jan
Jakimowska  Ewa Sitarska Barbara
Kamiński Krzysztof Skalska Katarzyna
Karaskiewicz Katarzyna Stawoska-Jundziłł Bożena
Kojkoł Jerzy Stepanenko Iryna
Kopiec Herbert Stępkowski Dariusz
Kostyło Joanna Sztobryn-Bochomulska  Justyna
Kostyło Piotr Sztobryn Sławomir
Krasnodębski Mikołaj Szudra-Barszcz Anna
Kudláčova Blanka Szyszkowska Maria
Kulyk Yevhen Taboł Sebastian
Kurbatov Sergiy Tys Agnieszka
Leszczyński Rafał  Wasilewski Marcin
Leszczyński Seweryn Łukasz Włodarczyk Rafał
Lippitz Wilfried Wrońska Katarzyna
Łażewska Dorota Zinchenko Viktor
Łosiewa Natalia Złowocki Paweł
Marszałek Robert Żywczok Alicja
Matusewicz Tetiana  

aktualizacja na dzień 20.05.2024 r.