TPF

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego zostało powołane do życia w trakcie obrad II Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej (15-16 września 2006 r.), która podjęła problem tradycji i współczesności filozofii wychowania. 20 września 2007 r. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000288665.