Filosofija oswity – czasopismo z Ukrainy

 

Zgodnie z informacją przedstawioną na zebraniu TPF, członkowie Towarzystwa mają możliwość publikowania w ukraińskim międzynarodowym czasopiśmie naukowym Філософія освіти. Philosophy of Education”, ISSN 2309-1606.

Periodyk jest wydawany przez Instytut Edukacji Wyższej w Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Czasopismo ukazuje się w cyklu półrocznym w wersji elektronicznej (bez wersji papierowej).

Strona internetowa czasopisma: www.philosopheducation.com

 

PODSTAWOWE WYMOGI EDYTORSKIE REDAKCJI WOBEC AUTORÓW Z POLSKI:

– teksty wyłącznie w języku angielskim,

– abstrakt do 1 tys. znaków w języku polskim (zostanie przełożony przez Redakcję na język ukraiński)
i angielskim,

– 5 słów kluczowych w języku polskim (jw.) i angielskim,

– przypisy numeryczne wewnątrz tekstu np.: [2; 123], co oznacza pozycję 2. ze spisu
literatury i stronę 123. w tejże,

– literatura z numeracją pozycji na końcu artykułu.

Osoby zainteresowane publikacją w czasopiśmie prosimy o kontakt z członkiem Rady Naukowej „Filosofji oswity”, prof. Sławomirem Sztobrynem: ped_filozof@wp.pl

Liczba tekstów przyjmowanych od autorów polskich do poszczególnych numerów jest

ograniczona (2-4 rocznie).