Numer konta

Numer konta

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

BGŻ 88 2030 0045 1110 0000 0407 7080

Roczna składka członkowska

od 01.01.2024 r. wynosi 150 zł