Numer konta

Numer konta

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

BGŻ 88 2030 0045 1110 0000 0407 7080

Roczna składka członkowska wynosi 120 zł