Dzieła Bronisława F. Trentowskiego

 1. Historya polska
 2. Nauka o naturze
 3. Urywki polityczne
 4. Portret Trentowskiego
 5. Stosunek filozofii do cybernetyki
 6. Trzy skazówki
 7. Przedburza polityczna
 8. Trentowski – portret z POLONA
 9. Uwagi nad Libeltem – rękopis
 10. Mrówka – popiersie Trentowskiego
 11. System wolnomularstwa
 12. Listy naukowe Trentowskiego – Orędownik Naukowy 1843 Nr 1*
 13. Listy naukowe Trentowskiego – Orędownik Naukowy 1843 Nr 2*
 14. Listy naukowe Trentowskiego – Orędownik Naukowy 1843 Nr 3*
 15. Panteon wiedzy ludzkiej Tom 1
 16. Panteon wiedzy ludzkiej Tom 2
 17. Panteon wiedzy ludzkiej Tom 3
 18. Afryzma […] rzecz o małżeństwie
 19. Myślini czyli całokształt logiki narodowej Tom 1
 20. Myślini czyli całokształt logiki narodowej Tom 2
 21. Chowanna Tom 1
 22. Chowanna Tom 2
 23. Demonomania

*-Reprodukcja Listów naukowych Bronisława F. Trentowskiego (Orędownik Naukowy 1843) pochodzi ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej. TPF otrzymało zgodę na udostępnienie ich na Wortalu Pedagogiki Filozoficznej.