Varia

 1. Heck – Wyobrażenia pedagogiczne Platona
 2. Hendrich – Pedagogika naukowa i filozoficzna
 3. Hessen – Mistyka i Metafizyka
 4. Sztobryn, Śliwerski – Idee pedagogiki filozoficznej
 5. Kotłowski – Pedagogika filozoficzna na Uniwersytecie Łódzkim w trzydziestoleciu Polski Ludowej
 6. Logos Internatinale Zeitschrift fur Philosophile der Kultur
 7. Pedagogika Kanta
 8. Posivitism a vychva
 9. Vestnik Pedagogicky Rocznik IV
 10. Vestnik Pedagogicky Rocznik XV
 11. Pedagogicke Rozhledy Rocznik XXII
 12. Schneider – Czy mądrości i cnoty można nauczyć?
 13. Wroński – Filozofia pedagogiki
 14. Tomasz Kopczyński – Artur Schopenhauer i jego filozofia wychowania Tom I
 15. Tomasz Kopczyński – Artur Schopenhauer i jego filozofia wychowania Tom II
 16. Myśl pedagogiczna średniowiecznej Christianitas – Andrzej Murzyn, Tomasz Kopczyński
 17. Rękopis K. Kotłowskiego