Opis EEPF

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej podejmuje nową i niezwykle potrzebną inicjatywę zmierzającą do wyodrębnienia i autorskiego skomentowania pojęć istotnych dla rozumienia i uprawiania pedagogiki filozoficznej. Powołujemy w ramach wortalu długo oczekiwaną Elektroniczną Encyklopedię Pedagogiki Filozoficznej EEPF. Hasła tu zamieszczane będą miały charakter autorski prezentując indywidualne stanowisko ich autorów. Encyklopedia ma w pełni elektroniczny charakter w związku z tym twórców nie będzie obowiązywała kolejność alfabetyczna przy konstruowaniu haseł. Wszystkie hasła będą dostępne zgodnie ze standardem Open Access, a sięgający do nich autorzy są obligowani do podania pełnego opisu bibliograficznego źródła, z którego korzystają. Hasła będą publikowane w języku polskim w formacie PDF. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, których badania naukowe i publikacje oscylują wokół filozoficznych problemów pedagogiki. Obok haseł prezentujących konkretne zagadnienia lub pojęcia w Encyklopedii będą umieszczane również biodoksografie filozofów wychowania oraz naukowe autobiografie członków Towarzystwa. Każde hasło będzie podlegało przed publikacją recenzji, co zagwarantuje nam utrzymanie formalnej jednolitości całej Encyklopedii oraz zapewni ich wysoki poziomy merytoryczny. Jednocześnie z Encyklopedią i w jej ramach będzie systematycznie tworzona bibliografia pedagogiki filozoficznej. Koordynatorem merytorycznym EEPF jest Rada Naukowa. Na jej przewodniczącego, decyzją Prezesa TPF, został powołany dr hab. Mikołaj Krasnodębski.

Autorów haseł prosimy o respektowanie kilku podstawowych zasad:

Hasło rozpoczynamy podaniem jego nazwy w możliwie krótkiej postaci;

Narrację zapisujemy w formacie DOC lub DOCX;

Do tekstu dołączamy przypisy dolne;

Tekst może być wzbogacony fotografiami z własnych zbiorów, grafiką itp. w formacie JPG

Hasło kończymy podaniem bibliografii ze wskazaniem najbardziej adekwatnej literatury w wyborze (5-10 pozycji);

Hasło podpisujemy tytułem naukowym, imieniem i nazwiskiem oraz afiliacją uczelni lub towarzystwa naukowego, z którym jesteśmy związani;

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20 000 znaków .

Hasła należ przesyłać na adres pedagogika.filozoficzna@gmail.com

 

Z nadzieją na dobrą współpracę

Sławomir Sztobryn

prezes TPF

28.04.2017 r.


Hasła dostępne są pod zakładką Hasła EEPF