Rada Naukowa EEPF

Do koordynacji działań Elektronicznej Encyklopedii Pedagogiki Filozoficznej została powołana Rada Naukowa w składzie:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko

prof. nadzw. dr hab. Alicja Żywczok

dr hab. Mikołaj Krasnodębski – przewodniczący Rady Naukowej EEPF

prof. nadzw. dr hab. Rafał M. Leszczyński

dr Rafał Włodarczyk

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn.