Bibliografia-B

Autor
Tytul
Miejsce
Rok
Slowa
Barbaszyński Dariusz
Dyskusje Bronisława Ferdynanda Trentowskiego z Adamem Mickiewiczem na temat przedmiotu i zadań filozofii. Analiza problemu na podstawie zachowanej korespondencji, [w:] S. Sztobryn red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa
Łódź
2019
biografia, filozofia, filozofia wychowania, Trentowski
Bayrhoffer Karl T.
[Recenzja:] Grundlage der Universellen Philosophie Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej T. 16
1970
filozofia, Trentowski
Benner Dietrich
Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym
Warszawa
2015
pedagogika ogólna, kształcenie, wychowanie