Bibliografia-J

Autor
Tytul
Miejsce
Rok
Slowa
Jakubiak Krzysztof
Narodowe i wychowawcze idee polskiego romantyzmu, [w:] S. Sztobryn red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa
Łódź
2019
pedagogika, filozofia wychowania, Trentowski
Jakubowski Marek N.
Przedburza polityczna Bronisława Trentowskiego, [w:] S. Sztobryn red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa
Łódź
2019
polityka, filozofia wychowania, Trentowski
Jarosław Horowski
Social maladjustment as a result of exclusion from social life. Reflections from the point of view of the neo-Thomistic philosophy of education
“Studium Educationis” 3, s. 23-34
2018
wykluczenie, niedostosowanie społeczne, neotomizm
Jarosław Horowski
What conditions education for forgiveness in terms of the neo-Thomistic philosophy of education
https://link.springer.com/article/10.1007/s40839-018-0054-z
2018
przebaczenie, cnota, neotomizm
Jarosław Horowski
Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej
Toruń
2015
wychowanie moralne, cnoty, neotomizm
Jarosław Horowski
Education for Forgiveness in the Context of Developing Prudence
https://www.tandfonline.com/eprint/ 388eZQCbgJiFzYWvV9kp/ full?target=10.1080/ 17449642.2019.1624483
2019
roztropność, przebaczenie, neotomizm
Jarosław Horowski
Umiarkowanie jako cel wychowania – o zapoznanej cnocie z perspekty-wy pedagogicznej
https://apcz.umk.pl/czasopisma/ index.php/AUNC_PED/article/view/ AUNC_PED.2018.012
2018
umiarkowanie, cnoty, neotomizm
Jarosław Horowski, Wojciech Sadłoń
Edukacja religijna w świetle realizmu krytycznego i teorii morfogenezy
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/ HW/article/view/1651
2019
realizm krytyczny, morfogeneza, edukacja religijna