Bibliografia-L

Autor
Tytul
Miejsce
Rok
Slowa
Lejzerowicz Magda, Stankiewicz Teresa, Krasnodębski Mikołaj
Nowy nauczyciel - nowa szkoła
Warszawa
2014
szkoła, nauczyciel, filozofia edukacji
Leszczyński Rafał Marcin
Cnota jako centralna kategoria wychowania stoickiego na przykładzie pism Seneki
Łódź
2016
Seneka, stoicyzm, wychowanie
Leszczyński Rafał Marcin
Cnota jako centralna kategoria wychowania stoickiego na przykładzie pism Seneki
Łódź
2016
cnota, wychowanie, Seneka
Leszczyński Rafał Marcin
Religio rationalis a bracia polscy w badaniach Ludwika Chmaja
Łódź
2015
Religio rationalis, bracia polscy, Ludwik Chmaj
Leszczyński Rafał Marcin
Poglądy filozoficzno-religijne Pawła Hulki-Laskowskiego
Łódź
2016
filozofia, religia, Paweł Hulka-Laskowski
Leszczyński Rafał Marcin
Wychowanie religijne a wychowanie moralne w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja
Łódzkie Studia Teologiczne nr 4 (25), s. 103-114
2016
wychowanie religijne, wychowanie moralne, Mikołaj Rej
Leszczyński Rafał Marcin
Disciplina arcani w dziełach Orygenesa
Kraków
2015
Orygenes, disciplina arcani, patrologia
Leszczyński Rafał Marcin
Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946) – stymulatory i bariery
Łódź
2015
Paweł Hulka-Laskowski, całożyciowe uczenie się, biografia
Leszczyński Rafał Marcin
137. Całożyciowe uczenie się Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946) – stymulatory i bariery
Łódź
2015
Hulka, biografia, protestantyzm
Leszczyński Rafał Marcin
153. Bronisław Ferdynand Trentowski według Pawła Hulki-Laskowskiego
http://pedagogika-filozoficzna.eu/?p=446
2017
Hulka, Trentowski, ewangelicyzm
Leszczyński Rafał Marcin
Teologiczne aspekty filmów o Harrym Potterze
Wrocław
2017
teologia, film, Harry Potter
Leszczyński Rafał Marcin
Filozoficzne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja
„Kwartalnik Pedagogiczny” 1(247), s. 24-47
2018
Rej, wychowanie dzieci i młodzieży, Żywot człowieka poczciwego
Leszczyński Rafał Marcin
Problematyka antyczna w „Przeglądzie Humanistycznym” za redakcji Wiktora Wąsika
Łódź
2017
Wiktor Wąsik, Przegląd Humanistyczny, antyk
Leszczyński Rafał Marcin
Czas człowieka z perspektywy ontologii reizmu pansomatycznego
Łódź
2017
czas, człowiek, reizm
Leszczyński Rafał Marcin, Tys Agnieszka Teresa
Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego
"Studia z Teorii Wychowania" nr 3, s. 77-94
2016
miłość, wychowanie, Paweł Hulka-Laskowski
Leszczyński Rafał Marcin, Tys Agnieszka Teresa
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30. 05. 2015)
„Studia z Teorii Wychowania”, 3 , s. 219-223
2015
sprawozdanie, Paweł Hulka-Laskowski, ewangelicyzm
Leszczyński Seweryn
Filozoficzne aspekty wychowania
"Wychowawca", nr 12, s. 12-13
2016
Wychowanie, filozofia, pedagogika
Leszczyński Seweryn
Rodzina w ujęciu Wojciecha Chudego i jej współczesny obraz
Stalowa Wola
2014
Rodzina, Wojciech Chudy, wychowanie
Leszczyński Seweryn
Prawda człowieka i prawda o człowieku jako zadanie samowychowawcze
Fides et Ratio, nr 2, s. 147-158
2015
Prawda, samowychowanie, człowiek
Leszczyński Seweryn
Nauczyciel też człowiek - paradygmat humanistyczny w pedagogice
Kraków
2016
Nauczyciel, pedagogika, paradygmat
Leszczyński Seweryn
Kształtowanie postaw moralnych w kulturze postmodernistycznej
Kraków
2017
Moralność, postmodernizm, kultura
Leszczyński Seweryn
Człowiek wobec kłamstwa w technologii i technonauce
Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3, s. 25-38
2018
Kłamstwo, człowiek, technologia
Linkner Tadeusz
Trentowski o Naruszewiczu w Wierze Słowiańskiej..., [w:] S. Sztobryn red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa
Łódź
2019
biografia, filozofia wychowania, Trentowski