Kontakt do redakcji

Wydawnictwa Naukowego TPF „CHOWANNA”

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH – tel. kom. 604 559 726